top of page

Singlehand hviletidsregel

Updated: Apr 28, 2021


Det har været en lang proces at formulere hviletidsreglen for singlehand-deltagerne i Round Denmark Race inshore. Læs her om baggrunden, selve TRR 44-8 reglen og om kvalificering til fremtidig Pro Start.


Round Denmark Race inshore singlehanded er en monumental udfordring og vil være blandt de sværeste sejladser at gennemføre i verden. Sådan er det bl.a. fordi distancen 650 sømil lang og fordi den foregår i trafikerede farvande. Det er blandt sejladsens ambitioner, at deltagerne bliver bedre sømænd, at de får større selvindsigt og at de lærer sig selv og egne grænser bedre at kende. Det er også blandt ambitionerne, at der sættes yderligere fart på udviklingen af shorthanded sejlsport i Nordeuropa.


Pro-start fra 2022

Fra 2022 er det ambitionen, at deltagere kan stille op i en ”Pro Start”. Der er tale om et løb som er helt uden hviletidsregler, men dette løb er ikke for alle. Deltagerne i Pro Starten skal kvalificere sig ved at gennemføre årets udgave af RDRi singlehanded, hvor den taktiske hviletidsregel (Tactical Resttime Rule) TRR 44-8 gælder. Du kan se reglen nederst i denne artikel, hvor der også er givet eksempler på hvordan den kan bruges.


Kun få gennemfører

De få deltagere, der i år leverer en helt store præstation og gennemfører sejladsen er de samme få som udviser godt sømandskab, som har god dømmekraft, som formår at lytte til deres krop og sind og som har en god ruteplanlægning parret med den rette søvnstrategi og som har et tæt samarbejde med deres shore crew.


Fleksibel hviletidsregel

Alle ved, at sejlsport er fuld af forandringer. Derfor giver det ikke mening at lave ufleksible hviletidsregler. Der kan opstå situationer, hvor et ufleksibelt hviletidssystem vil tvinge deltageren til at udvise dårligt sømandsskab, og hvor en ufleksibel regel vil være decideret anti-intuitiv både i forhold til sund fornuft, godt sømandsskab og taktiske/strategiske handlinger på banen.

Der er derfor brug for en hviletidsregel, der sikrer deltagerne søvn, som imødekommer deltagernes muligheder for at opsøge gunstigt vejr og for at undgå ugunstige situationer.


Her er hviletidsregel: TRR 2021

Der sejles i perioder af 44 timer. Inden for disse 44 timer skal, der afholdes minimum 8 timers sammenhængende pause. Der må således højst sejles 36 timer i træk (44-8=36). De 8 timer pr periode trækkes fra den endelige sejltid. Hviletid ud over 8 timer pr. fratrækkes ikke.


Overskrider en deltager 36 timers nonstop sejlads modtager han/hun en advarsel* i form af et gult kort og en tidsstraf på 4 timer. Denne tidsstraf skal afholdes ved førstkommende stop som herved bliver på minimum 12 timer (8+4). Runder en deltager 37 timer nonstop* modtager han/hun et gult kort mere efterfulgt af et rødt og diskvalificeres fra RDRi ’21. Det første gule kort gælder for resten af sejladsen. Det vil sige, at en sejler kun kan overskride 36 timer nonstop sejlads én gang* i løbet af hele sejladsen, da to gule kort medfører ét rødt kort og diskvalifikation.


*) Der kan gives dispensation, hvis deltager i god tid kontakter til race office og på fornuftig vis redegør for, hvorfor han/hun kommer til at overskride 36 timer grænsen. Det er suverænt race office, der vurderer om deltagerens forklaring er troværdig og om den tages til efterretning, eller ej.Eksempel:

Århus lørdag den 19. juni kl. 13 starter den første 44 timers periode. Det løber til klokken 09.00 mandag morgen. Omsejlingsretningen i dette eksempel er med uret.


Vindprognose:

De første 24 timer:

Til aften og nat skiftende sydlig vind under 2 m/sek. Om natten gradvis tiltagende til let vind fra sydvest under 5 m/sek. Søndag morgen og formiddag fortsat sydvest 6 m/sek.


De følgende 24 timer

Sydvest drejende vest og nordvest tiltagende til 6 til 8 m/sek.

Deltager 1

En deltager føler sig heldig og vælger at stikke af sted i den lette luft og håber at finde lokal sø-/landbrise vind op langs den jyske kyst. Det viser sig svært og efter 28 timer og 96 sømil går han/hun søndag kl. 17.00 ind i Sæby havn. Her holder han/hun sine 8 timers pause. Hun/han vælger at genoptage sejladsen kl. 01.00 mandag morgen med kurs mod Skagen.

Klokken 09.00 mandag start den næste 44 timers periode.

Efter 24 timer med en gennemsnitshastighed på 6 knob er deltager 1 fremme ved Helsingør klokken 01 tirsdag. Her hviles der 8 timer og tirsdag klokken 0900 står deltageren igen ud. Der er forsat godt nordvesten vind. Han/hun holder 6 knob i snit og er på 24 timer i Nexø kl.


Deltager 2

En anden deltager tror ikke på heldet og vælger at sejle de første 18 sømil på den lokale sommersøbrise og når til Øer ved Ebletoft, hvor han/hun går i havn efter 6 timer kl. 19. Klokken 03 søndag morgen genoptages sejladsen. Vinden øger som lovet og er stabil fra sydvest. Efter 16 timer kl. 19 søndag passerer han/hun Sæby. Kl. 01 søndag rundes Skagen. Periode 2 starter kl. 09.00 mandag. Kl. 10 mandag går han/hun i havn på Anholt (der er frit om man runder Anholt om styrbord eller bagbord), hvor der smides anker i yderbassinet. Der er sejlet i 31 timer i træk. Sejladsen kan genoptages mandag kl. 18.00.

393 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page