top of page
  • Writer's pictureStaff

ORC Club Certificate - The Cut off date is July 28 2023


7/7 2023


ORC Club Certificate

Read in Danish and English further below


Til deltagere i ORC Club løbet

Husk, I skal kunne præsentere et godkendt ORC Club certifikat til Garmin Round Denmark Race 2023, men kun HVIS I ønsker at deltage i dette løb. Certifikatet skal være udarbejdet senest fredag d. 28. juli 2023.


For danske sejlere

Har I ikke allerede et ORC Club certifikat, skal I kontakte Michael Jeremiassen (telefon: 8820 7017, mikael@sejlsport.dk ) fra Dansk Sejlunion, der vil være behjælpelig med tilvejebringelse af en ORC Club certifikat.


For udenlandske sejlere

Udenlandske sejlere, der ikke allerede har et gyldigt ORC Club certifikat, skal kontakte deres respektive nationale forbund med henblik på udarbejdelse af et ORC Club certifikat senest 28/7 2023.


For danske og udenlandske sejlere

For alle danske og udenlandske deltagere, der ønsker at deltage i ORC Club løbet i Garmin Round Denmark Race 2023, gælder at det godkendte målerbrev jf. ovenstående medbringes og fremvises ved registreringen i hhv. Esbjerg og Aarhus.To participants in the ORC Club race Please note that you must present an approved ORC Club certificate for the Garmin Round Denmark Race 2023 but ONLY if you wish to participate in this race. The certificate must be issued no later than Friday, July 28, 2023.


For Danish sailors If you do not already have an ORC Club certificate, please contact Michael Jeremiassen (phone: 8820 7017, mikael@sejlsport.dk) from the Danish Sailing Union, who will assist you in obtaining an ORC Club certificate.


For foreign sailors Foreign sailors who do not already have a valid ORC Club certificate should contact their respective national associations to obtain an ORC Club certificate by July 28, 2023.


For both Danish and foreign sailors All Danish and foreign participants who wish to participate in the ORC Club race in the Garmin Round Denmark Race 2023 must bring and present the approved measurement certificate as mentioned above during registration in Esbjerg and Aarhus, respectively.

125 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page